Istorija nastanka turbina

Istorija turbine kreće sa pojavom motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Rudolf Dizel i Gotlib Daimler su krajem IX i početkom XX veka istraživali mogućnost povećanja snage motora uz smanjenje potrošnje goriva i korišćenje sabijenog vazduha. Prvu turbinu zvanično je napravio Alfred Buchi i do današnjeg dana princip rada se nije menjao. 1905. godine on je dobio patent za koriscenje kompresora za sabijanje vazduha u motor. Tek 20-30 godina kasnije počela je masovna upotreba turbokompresora koje pogone izduvni gasovi.


Tadašnje turbine su imale dosta nedostataka koji su se otklanjani daljim usavršavanjem. Proces usavršavanja ustvari ni danas nije u potpunosti završen. Danas turbokompresori koriste samo princip rada a njihove dimenzije i performanse se bitno razlikuju od onih koji su se koristili krajem 20-tog veka. Današnji motori SUS, bilo da su za putnička ili teretna vozila ne mogu se zamisliti bez turbina. Razvoj i usavršavanje turbina su omogućili mnogo efikasniji rad motora, bolje sagorevanje a samim tim i mnogo manju emisiju C02 gasa. U poređenju sa klasičnim motorima identične snage, potrošnja goriva kod motora sa turbokompresorom je niža, snaga motora je veća a deo energije izduvnih gasova, koja je bila neiskorišćena, kod turbo motora se koristi za pogon turbokompresora i doprinosi poboljšanju efikasnosti motora.

Princip rada turbine

Da biste razumeli princip rada turbine prvo morate uzeti u obzir funkcioniranje motora s unutrašnjim sagorevanjem. Motor sa unutrašnjim sagorevanjem je zapravo pumpa za vazduh koji pretvara toplotnu energiju u kinetičku energiju. Što je veća količina goriva koju motor može da spali, to će veču snagu proizvesti. Otuda I razlike u kubikažažma I snazi motora.


Princip rada turbokompresor-a je baziran na činjenici da je turbina je u suštini vazdušna pumpa. Vreli izduvni gasovi nakon napuštanja motora, odnosno nakon sagorevanja su direkto usmereni prema lopaticama turbine.Taj vazduh okreće lopatice koje sa druge strane imaju još jedan par lopatica koji se istovremeno okreće I pravi pritisak vazduha koji se upumpava u motor. Na taj način motor dobija više vazduha, povećava se količina goriva koju on može spaliti, a samim tim i snaga motora.